Den som äger en bil vet också att det finns en speciell skatt knuten till att äga en bil och det är självklart bilskatten som det gäller. Det är dock inte alltid enkelt att veta hur mycket man ska betala när man står i valet och kvalet och ska köpa en ny bil. För bilskatten är inte alltid den enklaste att känna till om man inte vet vart man ska leta någonstans. Det kans också vara svårt att förstå vilka bilmodeller, varianter och typer som ger en reducerad skatt baserad på vilket drivmedel som de drivs med och beroende på årsmodell. För det finns en massa faktorer som spelar in när man ska välja en bil och samtidigt veta hur mycket bilskatt man kommer att behöva betala i framtiden. Det är nämligen inte helt enkelt, men det finns sätt att ta reda på hur mycket bilskatt man kommer att behöva betala.

Det enklaste sättet är att fråga om det när man står och funderar på vilken bil man ska köpa. Här måste man dock komma ihåg att äldre modeller alltid är dyrare än att köpa en ny bil. En mindre bil är även billigare än en stor då slitaget på vägar och annat är lägre med en lättare och mindre bil. Det kanske kan kännas svårt att veta vilken bil som verkligen passar för en själv och om man då även måste tänka på bilskatt och hur mycket det kommer att påverka ens ekonomi, kan det kännas svårt att välja. Bilskatten är inte så stor som man kanske kan tänka sig men det kan ha en avgörande bit i hur mycket pengar som man måste spendera på sin bil vartenda år. Det finns dock undantag där man inte behöver betala någon skatt under en viss period, detta skiljer sig beroende på om det finns en miljöbilspremie eller inte. En del bilmodeller kan väga mer men vara mer miljövänliga än en mindre och därför är det viktigt att man tänker på bilskatten.

Man måste även tänka på att bilskatten inte är skriven i sten, något man märker nu när man diskuterar att förbjuda äldre bilmodeller som drivs av diesel då de inte uppfyller miljökraven. Det var bilar som när de såldes klassades som miljöbilar och som även drog nytta av den miljöbilspremie som fanns då men som nu kommer att klassas som miljöfarliga.

Därför är det väldigt viktigt att man tittar själv på utsläpp och annat när man funderar på vilken bil man ska köpa eller hur man ska beräkna sina framtida utgifter när det gäller just bilskatten.

Beskattning av olika modeller av bilar
Bilskatten beror helt och hållet på bilmodell, vikt, utsläpp och en rad andra faktorer och bilskatten kommer dessutom snart att ändras där tonvikten på beskattningen istället hamnar på utsläpp och då kommer skatten att beräknas med mindre tonvikt på modell, år och vikt.
Det här kan göra det svårt att veta vilken bilmodell eller bil man ska köpa och det kan vara bra att tänka på att köpa en bil med så låga utsläpp som möjligt. Det kommer att gynna sig i längden då man har en mycket lägre årskostnad för sin bil än om man köper en bil där man har högre nivåer av utsläpp. Troligtvis kommer det nya systemet som träder i kraft inom kort att öka kostnaderna för bilskatten för de allra flesta bilägarna som har en bil som drivs av konventionella drivmedel.

För den som undrar varför man har gjort om systemet så finns det en väldigt enkel förklaring och målet med ändringen är att man vill att allt fler ska byta bil och då köpa mer miljövänliga alternativ som exempelvis en ladd hybrid. Kostnaderna kommer nämligen att öka för nästan alla bilägare med flera hundra procent och målet är som sagt att få allt fler människor som ska göra sig av med sina äldre bilar att istället köpa nya där man inte alls släpper ut lika mycket avgaser och andra utsläpp.

Bonus/Malus-systemet
Den nya bilskatten följer systemet bonus/malus och som kan översättas till morot och piskan. Genom att ge en bonus till bilar som har låga eller inga utsläpp och istället höja bilskatten för de med modeller som släpper ut en massa utsläpp, hoppas man att bilflottan i Sverige ska förnyas snabbare än om man haft kvar det gamla systemet.

Det här betyder att bilskatten till väldigt stor grad enbart kommer att beräknas utifrån utsläppsnivåer och främst då för nya bilar som köpts och den skatten kommer sedan, åtminstone som det ser ut nu, att försvinna inom tre år då de går ner till en lägre nivå.

Tänk dock på detta när du ska köpa en ny bil då detta kan komma att påverka något enormt under de första åren med din nya bil. Därför är det viktigt att man tänker på hur ens bilskatt kommer att bli om man byter ut sin existerande bil mot en ny men som släpper ut mer än det tillåtna värdet.

Varför finns bilskatten?
Ända sedan 1922 har svenskar betalar skatt för att äga och köra med fordon och anledningen är relativt enkel. Anledningen bakom bilskatten är för att den ska bekosta att bygga nya vägar, underhålla de existerande och hantera det slitage som ens fordon gör på vägarna. Något som också har lett till att skatterna har följt utvecklingen på många sätt och vis då man även har tagit ut bilskatt sedan ett par år tillbaka beroende på utsläpp och vikt.

Detta har gjort att bilskatterna på en del modeller kan vara relativt höga då det faktiskt är som så att tunga modeller som släpper ut mer utsläpp än andra också påverkar både miljön, vägarna och underhållet av dem mer. Bilskatten kan ses som en extra pålaga där en bilägare får betala för nöjet att äga en bil men bilskatten är helt enkelt till för att se till att det finns vägar att köra på och att dessa inte är i så pass dåligt skick att de riskerar bilförarnas hälsa och säkerhet.

Bilskatten finns helt enkelt till för att se till att alla i Sverige som använder bilvägarna också betalar för dem efter hur mycket ens fordon faktiskt sliter ut vägarna. Detta är dock något som i praktiken aldrig går att kontrollera och därför har man valt en schablonkostnad baserad utifrån vikt, ålder och utsläpp.

Miljöbilspremier
Det har under många år funnits olika varianter av miljöbilspremier som är avsedda att premiera miljöbilar och få människor att köpa dessa istället för modeller som släpper ut stora mängder avgaser och som sliter mer på vägarna än andra. Något som faktiskt även har lett till att allt fler människor, som har möjligheten, väljer att köpa miljöbilar.

Med de nya reglerna som träder i kraft, bonus/malus-systemet, kommer det att bli betydligt billigare att köpa och äga en miljöbil i jämförelse mot att köpa och äga en bil som har högre utsläpp. Detta kan komma att påverka ägandekostnaderna för bilar med höga utsläpp markant och är något som kommer att göra att allt fler människor tittar närmare på de mer miljövänliga alternativen.

För de som väljer att köpa miljöbilar får även flera fördelar, både prismässigt och skattemässigt, och det gör att framförallt en ladd hybrid kan vara intressant. Framförallt om man bor i en stadsmiljö och sällan kör längre än 5 mil åt gången.

Vem är skyldig att betala bilskatten?
Det är alltid bilens ägare, eller den som är registrerad hos Transportmyndigheten, som måste betala bilens skatter. Detta gäller inte bara bilskatten utan även trängselskatten där man som ägare av bilen är skyldig att betala dem, även om man själv inte var den som körde bilen.
Det kan då bli som så att bilskatten skickas till fel person då man kanske har sålt sin bil och detta ännu inte hunnits registreras i registret. Transportmyndigheten har ingen som helst skyldighet att efterforska vem som är den egentliga ägaren och står man som ägare så är man även skyldig att betala bilskatten. Skulle det vara så att man felaktigt fått ett inbetalningskort för bilskatten så måste man omedelbart kontakta Skatteverket och Transportmyndigheten för att åtgärda detta så fort som möjligt. Här måste man helst kunna visa vem den nya ägaren är för att de verkligen ska veta vem det är som i slutändan är skyldig att betala skatten.

Skulle det vara som så att något har hänt som gör att ägarbytet inte registreras så är det väldigt viktigt att man ser till att detta blir åtgärdat så fort som möjligt. Det är inte bara bilskatten man kan tvingas att betala utan det finns en mängd andra kostnader som kan göra livet svårt för en om man står, felaktigt, som ägare till en bil.

Bilskatten ska alltid betalas i tid och det finns en mängd saker som kan hända och då att man får betala en massa i dröjsmålsränta. Här kan man inte skylla på att inbetalningskortet inte kommit fram utan man har en skyldighet att hålla koll på när man ska betala bilskatten då detta är något som man i efterhand inte kan hävda att man inte kände till.