Den ultimata guiden om

Indexfonder

I den här guiden lär vi dig att investera i indexfonder. Du får även lära dig följande när du har läst artikeln:

Spara i indexfonder

Disclaimer: Ingenting som läses på Sparapengar.se ska ses som finansiell rådgivning, vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa sig en bättre privatekonomi. Sidan innehåller samarbetslänkar. Läs full disclaimer här.

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond vars syfte är att investera i aktier och värdepapper som följer ett visst index. För att följa ett index måste fondens innehav vara en direkt avspegling av själva indexet.

Vi rekommenderar att du tittar på introduktionen till hur du investerar i fonder här nedanför:

Fonden följer ett index

Om en indexfond är tänkt att följa OMX Stockholm 30, det vanligaste aktieindexet i Sverige som återspeglar avkastningen från de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen, så måste indexfonden inneha samtliga 30 bolag. 

De måste även ha samma balans på portföljen, så om 5% av OMX Stockholm 30 består av SSAB måste även indexfondens portfölj innehålla 5% av SSAB.

Indexfonder har i regel en betydligt billigare förvaltningskostnad än vanliga fondtyper, då målet är att följa index vilket gör att de inte är lika komplicerade att sköta för fondförvaltarna.

Innehållsförteckning

Bästa indexfonderna 2020

Mest ägda indexfonderna

IndexfonderAntal ägare bland Avanzas kunder
Avanza Zero343 100 st
Avanza Global155 420 st
Länsförsäkringar Global Indexnära108 511 st
Swedbank Robur Access Asien70 449 st
SPP Aktiefond USA64 946 st
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A63 645 st
Avanza Emerging Markets61 116 st
SPP Global Plus A53 567 st
Danske Invest Global Index SA51 342 st
DNB Global Indeks A46 712 st

Publicerat 2020-05-17

Billigaste indexfonderna

Avanza bank - logotyp
5/5

Vi använder själva Avanza bank

Step-by-step instruktioner

Hur investerar man i indexfonder?

Fondsparande kan vara krångligt om man är en förstagångs-sparare. Därför har vi listat det du behöver veta för att snabbt komma igång med ditt fondsparande.

Hemförsäkringar
Så här gör du för att investera i indexfonder:
 1. Välj nätmäklare
 2. Öppna ett investeringssparkonto
 3. Använd nätmäklarens fondportföljgenerator eller inspirationssidor
 4. Investera i 5-10 fonder med olika exponeringar
 5. Sätt upp ett automatiskt månadssparande
 6. Luta dig tillbaka och njut av avkastning

1. Välj en nätmäklare

När det kommer till val av nätmäklare är det viktigaste att välja det som passar dig bäst, och vad du tycker är viktigast. 

Saker att jämföra är pris på courtaget, vilka funktioner som finns att tillgå och hur stort fondutbudet är. 

Vi rekommenderar Avanza och Nordnet, då de är användarvänliga och prisvärda. Även fondroboten  Lysa är ett bra alternativ för dig som vill börja spara i fonder. Läs mer och jämför fondrobotar och robotrådgivare här.

Avanza bank - logotyp
5/5

2. Öppna ett investeringssparkonto

När du valt vilken nätmäklare som passar dina behov bäst är det dags att öppna ett sparkonto hos dina nya nätmäklare. 

Vi rekommenderar att du öppnar ett investeringssparkonto (ISK), då det är det populäraste, smidigaste och mest prisvärda alternativet.

Den största fördelen med ett ISK är att du, till skillnad från om du använder dig utav en aktiedepå, slipper redogöra för dina aktievinster när det är dags att deklarera.

3. Använd nätmäklarens fondportföljgenerator eller inspirationssidor

När du öppnat ditt investeringssparkonto är det dags för skapa din fondportfölj. Det görs smidigast genom att använda dig av din nätmäklares fondportföljgenerator.

I fondportföljgeneratorn får du själv göra ett antal val och baserat på dina valda kriterier genereras ett fondförslag som passar dig.

De flesta nätmäklare har även inspirationssidor där du kan läsa om olika alternativ, och därefter göra en egen bedömning av vilka fonder du tror skulle passa i din fondportfölj.

4. Investera i 5-10 fonder med olika exponeringar

Precis som vid alla former av sparande på börsen är det viktigt att vara medveten om delar av din investering kan försvinna. Dock minskar du den risken avsevärt genom att sprida dina innehav över många olika branscher och regioner.

Genom att investera i fonder som är exponerade mot olika branscher blir du mindre sårbar mot branschspecifika nedvärderingar och på så sätt minskar du risken för att förlora pengar på ditt fondsparande.

5. Sätt upp ett automatiskt månadssparande

Ibland kan det vara svårt att motivera sig själv till att spara delar av lönen som du väntat på hela månaden. Det smidigaste sättet att hantera ditt automatiska sparande är via en fondrobot. 

En fondrobot hanterar alla steg i ditt sparande genom att dra pengar från ditt konto, välja stabila fonder och vikta om din portfölj om den anser att det är nödvändigt.

Ett kontinuerligt månadssparande gör också att du handlar både när börsen går uppåt och nedåt, vilket gör att du inte behöver tänka på om det är “rätt tid” att investera. 

Vår rekommendation är att du sparar 8–15% av lönen varje månad, om du har möjlighet, för att på så sätt bygga din ekonomi på lång sikt.

Sätt upp ett automatiskt månadsspar på Avanza.se.

6. Luta dig tillbaka och njut av avkastningen

När du satt upp ditt månadssparande kan du luta dig tillbaka och låta dina pengar jobba åt dig. 

Över tid kommer dina investerade pengar förhoppningsvis växa så pass mycket att du kan leva på din avkastning, och ägna dig åt aktiviteter som gör ditt liv roligare.

Hur hittar man bra indexfonder?

För att hitta bra indexfonder gäller det att veta vad som är relevant att leta efter. När du värderar en indexfond rekommenderar vi att ni analyserar följande parametrar.

 1. Är detta index relevant?
  Är branschen för ditt index på uppgång? Oftast blir vissa länder hårdare drabbade av lågkonjunkturer och om du din portfölj är för centrerad mot ett land kan du drabbas hårt av nedgången. Det är därför viktigt att läsa på om branschen eller regionen du vill investera i och hålla dig borta från industrier som är på nedgång.
 2. Är fonden balanserad med bra riskspridning?
  En balanserad portfölj är A och O när det kommer till investeringar på börsen och det gäller även indexfonder. Ett viktigt kriterium för att hitta en bra indexfond är att den är balanserad men bra riskspridning.
 3. Vad är indexfonden exponerad mot?
  Eventuella risker? Det är även viktigt att noga analysera de eventuella riskerna som fonden kan vara exponerad mot. Indexfonder är i regel relativt stabila, men det finns alltid risker med alla investeringar på börsen och genom att vara påläst kan du minska riskerna för att investera fel.
 4. Vad är förvaltningsavgiften?
  Jobbet som förvaltare av en indexfond är minimalt, då innehavet i fonden ändras per automatik eftersom målet är att alltid efterlikna marknaden. Med anledning av detta är de flesta indexfonder ett väldigt billigt sparsätt då fondavgifterna är väldigt låga när det inte finns någon förvaltning inkopplad.

Avanza Zero är den indexfond som är allra populärast bland Avanzas kunder. Precis som namnet antyder är fonden helt gratis, och den har dessutom slagit många aktivt förvaltade fonder de senaste åren. 

Avanza Zeros innehav består av de 30 största bolagen i Sverige, och är ett bra alternativ för dig som vill börja investera i indexfonder.

Välj en fondrobot för att automatisera processen

En fondrobot är ett bra alternativ för dig som inte har tid eller intresse att sätta dig in i ditt sparande. 

Fondroboten väljer de rätta fonderna åt dig och sköter även allt det praktiska genom att dra pengar från ditt konto och investera dina pengar utan att du behöver lyfta ett finger.

Bra riskjusterad avkastning

Fondroboten är inte bara tidssparande, utan det är även svårt att göra det bättre själv. 

Fondroboten gör sina val baserat på statistik och historiska trender, den viktar till och med om din portfölj samt omplacerar ditt kapital om den känner att det är nödvändigt.

Det finns en rad olika nätmäklare som erbjuder denna digital spartjänst. Lysa fondrobot, Avanza auto och Nordnet robosave är tre av de ledande fondrobotarna på den svenska sparmarknaden.

Lysa fondrobot

Lysa (Länk till Lysa.se) är en av de ledande fondrobotarna på den svenska marknaden. Lysa hanterar alla steg i investeringsprocessen, inklusive insättning av pengar, val av fonder och justerande viktningar av din portfölj.

För att Lysa ska matcha dig som investerare får du svara på en rad frågor angående din förväntade avkastning, sparhorizont och riskvillighet. 

Fondroboten sätter därefter ihop ett förslag på fondportfölj baserat på dina valda kriterier och du behöver inte involvera dig mer än så. Om du inte känner dig bekväm med investeringsförslaget kan du själva göra justeringar för att de ska passa dig bättre.

Innan du gör dina val måste du bestämma dig för hur mycket risk du är villig att ta. Om du väljer att ta en större risk kommer Lysa att sätta ihop en portfölj av enbart aktier, vilket resulterar i att din potentiella avkastning kommer att vara högre. 

Om du däremot vill vara mer restriktiv kommer portföljen bestå av stabilare räntetillgångar.

Avanza portföljgenerator

Avanzas portföljgenerator (Länk till Avanzas portföljgenerator) genererar automatiskt en portfölj som är baserad på dina valda kriterier.

Processen för att generera din portfölj börjar med att du väljer din riskbenägenhet och sparhorisont. Därefter rangordnas ett antal fonder först efter hur hög rating de har hos börsanalys-företaget Morningstar. 

Det andra kriteriet är hur låg förvaltningsavgiften är på fonden. Avanzas portföljgenerator bygger din fondportfölj baserat på dessa parametrar.

Enligt Avanzas egen hemsida viktas portföljen om en gång i kvartalet.

Nordnet robosave

Nordnets Robosave (Länk till Nordnet.se) liknar många av de andra portföljgeneratorerna ute på marknaden, men skiljer sig på ett par punkter.

Precis som de andra portföljgeneratorerna ställer Nordnet några generella frågor om ditt sparande. Om du skulle svara oklart på dessa frågor så skickar roboten dig till en sida där du får lära dig mer om hur portföljgeneratorn fungerar.

Robosave kostar 0.50% av portföljvärdet årligen, plus avgifter till fondbolagen på 0.15-0.23%. Detta är en mindre summa än vad en traditionell rådgivare kostar, vilket gör Robosave till ett bra alternativ till dig som vill spara i fonder utan att behöva betala en hög avgift.

Kapitel 2

Olika typer av fonder

Det finns ett flertal olika fonder att välja mellan hos de stora nätmäklarna i Sverige. 

Fonderna är kategoriserade beroende på vilken tillgångar som fonden sparare i och vilken region de är exponerade mot.

Aktiefonder

Aktiefonder består, precis som namnet antyder, av aktier. Fonder vars portföljer består av aktier har generellt sett högre risk än andra typer av fonder, men de ger också en högre förväntad avkastning.

Aktiefonder kan vara mer eller mindre riskfyllda beroende på i vilken bransch och region fonden väljer att investera. 

En fond bestående av aktier i osäkra tillväxtmarknader tenderar såklart att vara mer riskfylld än en fond bestående av stabila och väletablerade marknader.

Räntefonder

Innehavet i en räntefond består av räntebärande värdepapper, som t.ex bostads-, kommun- och statsobligationer. Räntefonder har generellt en lägre risk än aktiefonder, men det medför en lägre förväntad avkastning.

Även räntefonder delas upp i kategorier baserat på vilken typ av räntepapper som innehas. Korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationsfonder och realräntefonder är typer som går att investera i på den svenska börsen.

Räntefonder största exponering är mot det ekonomiska ränteläget, då det påverkar samtliga räntefonder oavsett bransch. I nuläget är alltså det låga ränteläget förmånligt för räntefonderna, men då räntorna varit låga en längre tid finns risken att de höjs inom en överskådlig framtid.

Globala indexfonder

Globala indexfonder handlar med aktier från hela världen. Detta gör att globala indexfonder har en högre valutaexponering än andra indexfonder, men det kan även vara en fördel. 

Under 2019 var dock globala indexfonder en av den starkaste fondtypen på marknaden tack vara den svaga svenska kronan.

Då de globala indexfonderna handlar med börser från hela världen får de en bra global diversifiering och en lägre volatilitet. 

Om t.ex Stockholmsbörsen skulle gå dåligt påverkas de globala indexfonderna inte nämnvärt, eftersom det bara är en liten del av portföljen.

Svenska indexfonder

Svenska indexfonder köper aktier i svenska bolag och branscher. De svenska indexfonderna är i regel mer riskfyllda än de globala, då de inte har samma diversifiering och bygger mycket på att Sverige går bra som land.

Fördelen med att investera i svenska indexfonder är att du har bättre koll på vad du investerar i, jämfört med de globala fonderna.

En av de mest populära svenska indexfonderna är Avanza Zero som består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, där välkända svenska företag som Ericsson, Volvo och H&M återfinns.

Europa indexfonder

När det kommer till riskspridning är de europeiska fonderna en blandning mellan de globala- och svenska indexfonderna. Risken är utspridd över europeiska företag, men lämnar ute stormakter som USA och Kina.

Europeiska räntefonder är ett bra alternativ för dig som vill sprida risken över de svenska gränserna, men fortfarande vill ha relativt bra koll på vad det är du investerar i.

En av de mest populära europeiska indexfonderna i Sverige är SPP Aktiefond Europa, vars portfölj består av hela 350–500 bolag fördelade på många olika branscher och länder. 

De har även ett stort fokus på enbart etiska bolag och utesluter företag som bryter mot internationella konventioner som mänskliga rättigheter, och bolag som skadar miljön. De investerar heller inte i bolag där mer än 5% kommer från vapen, pornografi, tobak och andra ifrågasatta branscher.

Sätt upp investeringsregler

Disciplin är en oerhört viktig egenskap när man investerar på börsen. Genom att sätta upp tydliga investeringsregler kan du hindra dig själv från att göra onödiga misstag och undvika ogenomtänkta beslut. Vi rekommenderar att du håller dig till följande investeringsregler.

Investera regelbundet genom månadssparande

Det kan vara lockande att försöka sig på att alltid köpa på botten och sälja på toppen, men det är en i princip omöjlig uppgift även för de absolut bästa experterna. 

Därför är det bättre att sätta in ett fast belopp regelbundet, t.ex 8-15% av lönen i slutet av varje månad. 

Detta gör att du ibland köper till högre kurser och ibland lägre, vilket kommer göra dig till en vinnare i det långa loppet.

Investera långsiktigt

Det finns en anledning till varför långsiktighet är den mest slitna klyschan när det kommer till sparande på börsen. 

Historiskt sett har långsiktighet alltid lönat sig, och med en en långsiktig sparhorisont ökar dina chanser till värdeökning markant.

En av världens mest framgångsrika aktieägare Warren Buffett, investerar med en tidshorisont på 30-40 år – en strategi som gjort honom till en av världens rikaste män.

Diversifiera din fondportfölj

När du investerar på börsen finns alltid risken att du kan förlora dina pengar. Du kan dock minska risken avsevärt genom att bygga din fondportfölj av flertalet aktier som är exponerade mot olika branscher och regioner.

Du blir mycket mindre sårbar mot specifika bransch-nedgångar om du investerar i bolag som är exponerade mot olika branscher och regioner. Därför rekommenderar vi att sprida din risk så mycket det går.

Va mycket försiktig med belåning

Vi rekommenderar att du aldrig lånar pengar för att investera pengar på börsen. Att låna pengar för att investera i en “solklar vinnare” slutar inte sällan med att du förlorar dina investerade pengar och sedan tvingas betala tillbaka lånet med ränta.

Investera bara pengar som du inte behöver använda inom de närmsta 5 åren och pengar som du har råd att förlora.

Håll dig välinformad genom rätt källor

Internet har gett oss möjligheten att snabbt ta reda på all offentlig information om börsnoterade bolag. Det finns även en rad experter som rekommenderar köpvärda aktier varje vecka.

För att bli en framgångsrik aktieägare rekommenderar vi att du håller dig så påläst som möjligt, och tar del av de årsredovisningar och delårsrapporter som finns tillgängliga.

Det är även viktigt att sålla bland informationen, och inte lita blint på rekommendationerna folk ger dig. Många har en egen agenda när de rekommenderar en aktie, där de t.ex redan äger aktier själv och gynnas av en kursuppgång.

Gör din egen analys

Som oerfaren investerare kan det vara lätt att lyssna på andras rekommendationer, oavsett om de är experter eller vanliga lycksökare.

Med all information som finns tillgänglig är det dock bäst att göra din egen analys och skapa din aktieportfölj utifrån dina egna bedömningar.

Vad ska man välja?

Indexfonder eller aktiefonder?

Bör man välja indexfonder eller aktiefonder? Kombinera din portfölj med båda fondtyperna? Här nedanför kan du läsa mer om aktiefonder.

Fördelar med aktiefonder

Det finns flera anledningar till varför aktiefonder är en attraktiv sparform för dig som vill börja spara på börsen. Dels finns det många olika placeringsinriktningar med olika risk och avkastningsmöjligheter, vilket gör att du kan själv styra över ditt sparande utan att du behöver vara speciellt insatt.

Fondsparande generellt är också en väldigt enkel sparform, då du lägger över ansvaret din fondförvaltare vilket gör att det varken är speciellt tidskrävande eller krångligt att spara i fonder.

Aktiefonder har även en naturlig riskspridning, då fonder består av mängder av aktier utspridda över olika branscher och regioner. En aktiefond består oftast av 15-30 aktier, vilket gör att din investering tryggare än den hade varit om du hade investerat i en enskild aktie.

Högre risk - men även potentiellt högre avkastning

För den mer riskbenägna är en av de största fördelarna med aktiefonder att den förväntade avkastningen är avsevärt högre i jämförelse med de andra typerna av fondsparande.

Resultatet av att aktiefonder består av enbart aktier gör att risken blir mycket högre än t.ex en räntefond som är betydligt stabilare, men där den förväntade avkastningen också är lägre.

Den höjda risken innebär dock en högre potentiell avkastning, då aktier är mycket mer volatila än räntefonder.

Nackdelar

En nackdel med att fondsparande är att du blir beroende av din fondförvaltare gör ett bra jobb. På senare år har fondförvaltare blivit allt mer pressade att göra kortsiktiga resultat vilket, enligt många experter resulterat i att de inte vill investera långsiktigt. 

Fondförvaltarnas fokus på kortsiktiga resultat gör att de ibland inte investerar i de långsiktiga fonder som är strategiskt rätt.

Det finns även lagstadgade begränsningar som ibland gör det svårare för fonderna att följa rejäla uppgångar i marknaden. T.ex får aktiefonderna inte investera mer än 10% i ett enskilt bolag.

Risker

Som vi nämnde tidigare är den största nackdelen med aktiefonder att de är mer riskfyllda än andra typer av fondsparande. Vissa aktiefonder är mer riskfyllda än andra, och det har mest att göra mer vilken typ av riskspridning fonden har.

En mer diversifierad portfölj innebär en mindre är risken för att du ska förlora ditt innehav. En svensk aktiefond är den mest riskfyllda typen av fondsparande. Innehavet i en svensk aktiefond består inte bara av enbart aktier, utan den geografiska riskspridningen är begränsad till enbart Sverige.

En global aktiefond är ett mer diversifierat alternativ, då risken är utspridd över olika börser runt om i världen, vilket gör att du inte är lika exponerad mot en nedgång i en specifik bransch.

Öppna ett investeringssparkonto och kom igång idag

Om du känner att du är redo att börja låta dina pengar växa rekommenderar vi att du öppnar ett investeringssparkonto (ISK). Ett investeringssparkonto passar dig som vill placera dina pengar i aktier, fonder eller andra värdepapper utan att behöva krångla vid deklaration.

Med ett investeringssparkonto betalar du gärna en schablonskatt när det är dags att deklarera, vilket gör att du slipper krångla med att redovisa enskilda vinster och förluster.

Investeringssparkontot ger dig även en bra överblick över ditt sparande eftersom dina fonder och värdepapper ligger samlade på ett ställe. Vi rekommenderar att du använder dig av Avanza eller Nordnet, då de är både användarvänligt och prisvärda.

Anton Gustafsson-Consilium Online-Västkustinvesteraren

Anton Gustafsson

SKRIBENT & GRUNDARE AV SPARAPENGAR.SE

Anton har över +10 års erfarenhet av egenföretagande och har ett brinnande intresse för investeringar och privatekonomi. På fritiden driver Anton en av Sveriges största aktiebloggar, Västkustinvesteraren.se.