Den ultimata guiden

Spara & investera i räntefonder

Sidan innehåller samarbetslänkar. Läs full disclaimer här.

Artikeln är senast uppdaterad:

Skribent och ägare av Sparapengar.se

Är du intresserad av att spara och investera i räntefonder? Då har du hittat rätt!

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta och du kommer bland annat få lära dig följande punkter:

Vad är en räntefond?

En räntefond är en fond vars portfölj består av räntebärande värdepapper som t.ex. statsskulder och bostads-, kommun- och statsobligationer. 

Räntefonder är ett bra alternativ för dig som inte vill ta stora risker i ditt sparande, då räntefonder generellt sett innebär en lägre risk än aktiefonder. Den förväntade avkastningen är dock lägre. 

Det finns olika typer av räntefonder beroende på vilka sorts räntepapper fondportföljen består av, bland annat korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationsfonder och realräntefonder.

Det samtliga räntefonder har gemensamt är att de alla påverkas av det ekonomiska ränteläget.

Innehållsförteckning
Avanza bank - logotyp
5/5

Vi använder själva Avanza bank

Hur investerar man i räntefonder?

Det är enkelt att börja spara i fonder. Likaså är det enkelt att spara i räntefonder. Här nedanför är de sex steg som behövs för att komma igång redan idag.

  1. Välj nätmäklare
  2. Öppna ett investeringssparkonto
  3. Använd nätmäklarens fondportföljgenerator eller inspirationssidor
  4. Investera i 5-10 fonder med olika exponeringar
  5. Sätt upp ett automatiskt månadssparande
  6. Luta dig tillbaka och njut av avkastning

Steg 1 - Välj en nätmäklare

När det kommer till val av nätmäklare är det viktigaste att välja det som passar dig bäst, och vad du tycker är viktigast. 

Saker att jämföra är pris på courtaget, vilka funktioner som finns att tillgå och hur stort fondutbudet är. 

Vi rekommenderar Avanza (Länk till Avanza.se) och Nordnet (Länk till Nordnet.se), då de är användarvänliga och prisvärda. Även Lysa är ett bra alternativ för dig som vill börja spara i fonder.

Steg 2 - Öppna ett investeringssparkonto

När du valt vilken nätmäklare som passar dina behov bäst är det dags att öppna ett sparkonto eller investeringskonto hos dina nya nätmäklare. 

Vi rekommenderar att öppnar ett investeringssparkonto (ISK), då det är det smidigaste och mest prisvärda alternativet. ISK är även det populäraste valet bland svenskar.

Den största fördelen med ett ISK är att du, till skillnad från om du använder dig utav en aktiedepå, slipper redogöra för dina aktievinster när det är dags att deklarera.

Steg 3 - Använd nätmäklarens fondportföljgenerator eller inspirationssidor

När du öppnat ditt investeringssparkonto är det dags för dig skapa din fondportfölj. Det görs smidigast genom att använda dig av din nätmäklares fondportföljgenerator.

I fondportföljgeneratorn får du själv göra ett antal val och baserat på dina valda kriterier genereras ett fondförslag som passar dig. Testa Avanzas fondportföljgenerator!

De flesta nätmäklare har även inspirationssidor där du kan läsa om olika alternativ, och därefter göra en egen bedömning av vilka fonder du tror skulle passa i din fondportfölj.

Steg 4 - Investera i 5-10 fonder

Precis som vid alla former av sparande på börsen är det viktigt att vara medveten om att delar av din investering kan försvinna. 

Dock minskar du den risken avsevärt genom att sprida dina innehav över många olika branscher och regioner.

Genom att investera i fonder som är exponerade mot olika branscher blir du mindre sårbar mot branschspecifika nedvärderingar och på så sätt minskar du risken för att förlora pengar på ditt fondsparande.

Steg 5 - Sätt upp ett automatiskt månadssparande

Ibland kan det vara svårt att motivera sig själv till att spara delar av lönen som du väntat på hela månaden. Om du inte vill använda Avanza bank så är det smidigaste sättet att hantera ditt automatiska sparande via en fondrobot

En fondrobot hanterar alla steg i ditt sparande genom att dra pengar från ditt konto, välja stabila fonder och vikta om din portfölj om den anser att det är nödvändigt.

Ett kontinuerligt månadssparande gör också att du handlar både när börsen går uppåt och nedåt, vilket gör att du inte behöver tänka på om det är “rätt tid” att investera. 

Vår rekommendation är att du sparar 8–15% av lönen varje månad, om du har möjlighet, för att på så sätt bygga din ekonomi på lång sikt.

Steg 6 - Luta dig tillbaka och njut av avkastningen

När du satt upp ditt månadssparande kan du luta dig tillbaka och låta dina pengar jobba åt dig. 

Över tid kommer dina investerade pengar förhoppningsvis växa så pass mycket att du kan leva på din avkastning, och ägna dig åt aktiviteter som gör ditt liv roligare.

Avanza bank - logotyp
5/5
Topplista

Bästa räntefonderna

Här nedanför har vi listat de bästa räntefonderna sett till avkastning…

Step-by-step instruktioner

Hur hittar man bra räntefonder?

Precis som vid alla typer av börs-sparande måste du hitta en fond som passar dig. Vissa fonder passar dig bättre beroende på hur riskbenägen du är, och vilken sparhorisont du har. Räntefonder är bra för dig som vill ta en låg risk, men hur hittar man bra räntefonder?

Om du inte är särskilt riskbenägen och kan behöva pengarna inom de närmsta åren borde du välja en en kort räntefond. 

Där är avkastningen oftast lägre, men dina pengar är förhållandevis säkra, och du kommer mest troligen ha möjlighet att ta ut pengarna inom ett år utan att de minskat i värde.

Långa räntefonder passar bättre för dig som känner att du kan ta en lite större risk och sparar med mer långsiktighet. 

Mer oväntade saker kan hända över en längre tid, men din ränta kommer dock vara högre vilket ger en högre avkastning.

Då räntefonder generellt har en förhållandevis låg avkastning är det extra viktigt att hitta fonder med låg förvaltningsavgift. 

Om förvaltningsavgiften är för hög kommer den att äta upp stora delar av den redan låga avkastningen, vilket gör det extra viktigt att hitta en räntefond med en så låg avgift som möjligt.

Avanzas fondportföljgenerator

Avanzas portföljgenerator genererar automatiskt en portfölj som är baserad på dina valda kriterier.

Processen för att generera din portfölj börjar med att du väljer din riskbenägenhet och sparhorisont. Därefter rangordnas ett antal fonder först efter hur hög rating de har hos börsanalys-företaget Morningstar. 

Det andra kriteriet är hur låg förvaltningsavgiften är på fonden. Avanzas portföljgenerator bygger din fondportfölj baserat på dessa parametrar.

Enligt Avanzas egen hemsida viktas portföljen om en gång i kvartalet.

Lysa fondrobot

Lysa är en av de ledande fondrobotarna på den svenska marknaden. Lysa hanterar alla steg i investeringsprocessen, inklusive insättning av pengar, val av fonder och justerande viktningar av din portfölj.

För att Lysa ska matcha dig som investerare får du svara på en rad frågor angående din förväntade avkastning, sparhorizont och riskvillighet. Fondroboten sätter därefter ihop ett förslag på fondportfölj baserat på dina valda kriterier och du behöver inte involvera dig mer än så. 

Om du inte känner dig bekväm med investeringsförslaget kan du själva göra justeringar för att de ska passa dig bättre.

Innan du gör dina val måste du bestämma dig för hur mycket risk du är villig att ta. Om du väljer att ta en större risk kommer Lysa att sätta ihop en portfölj av enbart aktier, vilket resulterar i att din potentiella avkastning kommer att vara högre. Om du däremot vill vara mer restriktiv kommer portföljen bestå av stabilare räntetillgångar.

Nordnet Robosave

Nordnets Robosave liknar många av de andra portföljgeneratorerna ute på marknaden, men skiljer sig på ett par punkter.

Precis som de andra portföljgeneratorerna ställer Nordnet några generella frågor om ditt sparande. Om du skulle svara oklart på dessa frågor så skickar roboten dig till en sida där du får lära dig mer om hur portföljgeneratorn fungerar.

Robosave kostar 0.50% av portföljvärdet årligen, plus avgifter till fondbolagen på 0.15-0.23%. Detta är en mindre summa än vad en traditionell rådgivare kostar, vilket gör Robosave till ett bra alternativ till dig som vill spara i fonder utan att behöva betala en hög avgift.

Olika typer av räntefonder

Det finns olika typer av räntefonder och skillnaden är oftast löptiden på de räntebärande papprena. Löptiden är den maxtid då lånet behöver betalas tillbaka till utlånaren. 

Det finns stora skillnader i risk och förväntad avkastning beroende på vilken värdepapperstyp den räntefond-portföljen består av. 

Vissa fonder har t.ex. som krav att du endast kan investera i företagsobligationer från de allra största och mest stabila företagen, medan andra fonder investerar i mindre företag där riskerna är större. Högre risk ger en högre ränta, vilket resulterar i en högre förväntad avkastning.

De vanligaste typerna av räntefonder är korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationsfonder och realräntefonder.

Olika typer av räntefonder:
  • Korta räntefonder
  • Långa räntefonder
  • Företagsobligationer
  • Realräntefonder

Korta räntefonder

Korta räntefonder brukar även kallas för penningmarknadsfond eller likviditetsfond och är en av de mest trygga räntefonderna med en genomsnittlig utlåningstid på 1 år. Den korta löptiden innebär ofta mindre ränta, vilket gör att den förväntade avkastningen är lägre än för de långa räntefonderna. 

Historiskt sett har korta räntefonder bestått av statsskuldväxlar och andra räntepapper utgivna av staten, men centralbankernas stimulanspaket och de låga räntorna har gjort att fonderna tvingats investera mer i obligationer utgivna av stabila företag.

Fördelen med korta räntefonder är att risken anses vara låg, och du kommer med största sannolikhet få tillbaka dina investerade pengar. 

Samtliga experter är eniga om att långsiktighet är viktigt på börsen, men korta räntefonder är mer kortsiktiga och är därför ett bra alternativ för dig som kan behöva dina pengar inom en snar framtid.

Långa räntefonder

Långa räntefonder, som ibland kallas obligationsfonder, består som namnet antyder av räntepapper med en längre löptid. 

Den längre löptiden innebär att flera oväntade händelser kan inträffa under lånetid, vilket gör att riskerna är högre. Den förhöjda risken gör att räntan är högre hos långa räntefonder, och så även den förväntade avkastningen.

Långa räntefonder har olika riskprofiler beroende på typ av räntefond. Företag med låg kreditvärdighet medför en större risk för att bolaget ska gå i konkurs, vilket gör det till en mer riskfylld investering.

Varför ska man äga räntefonder?

Fördelar och nackdelar

Här nedanför har vi sammanställt fördelar, nackdelar och risker med räntefonder jämfört med andra fonder och investeringsslag.

Fördelar med räntefonder

Räntefonder är en underskattad sparform och det finns många fördelar med att spara i räntefonder. 

En anledning till att räntefonder är en viktig del av din portfölj är den långa risken som finns i räntefonder vilket ger dig möjlighet till ett tryggt sparande. 

Risken med räntefonder är oerhört låg i jämförelse med andra sparformer på börsen, vilket gör att du slipper oroa dig för dina investerade pengar.

En annan stor fördel med räntefonder är att de ej är korrelerade med den övriga börsen, vilket gör att din portfölj blir mer diversifierad. Detta betyder att räntefonden inte är beroende av hur den övriga börsen rör sig, och på sätt kan räntefonder användas för att balansera din portfölj. 

Räntefonder kräver heller inte särskilt mycket kunskap, då din fondförvaltare sköter allt det praktiska och du slipper ta dina investeringsbeslut själv. I dessa osäkra börstider borde ett par räntefonder vara en given del av din balanserade börsportfölj.

Lägre risk men även lägre potentiell avkastning

Vid ett osäkert börsklimat kan räntefonder vara ett bra sparalternativ, då pengarna ligger säkrare än vid aktier. Om du är extra känslig för risk och kortsiktiga nedgångar kan korta räntefonder i Sverige vara ett bra alternativ. 

Den korta löptiden gör att dina pengar med största sannolikhet inte kommer minska i värde och svenska räntefonder kan heller inte påverkas av någon valutarisk. 

Det som händer när du köper aktier i en räntefond är att du lånar ut pengar till ett företag. Avkastningen du får är den ränta som företaget betalar till dig för att du lånar ut pengarna. 

Det enda sättet att förlora dina pengar är om företaget av någon anledning inte skulle ha möjlighet att betala tillbaka pengarna. Därför är det viktigt att du investerar i ett stabilt företag där det finns en liten risk att de inte ska ha möjlighet att betala tillbaka dina pengar.

Den minimala risken medför såklart en baksida, vilket är att den potentiella avkastningen blir lidande. Räntan ger en högre avkastning än om du hade lagt dina pengar i ett sparkonto, men den potentiella avkastningen är bra mycket längre än de andra sparformerna på börsen.

Nackdelar

Den uppenbara nackdelen med en räntefond är den förväntade avkastningen som är väldigt låg i jämförelse med andra sparformer. Det nuvarande låga ränteläget och centralbankernas stimulanspaket gör att avkastningen är högst begränsad. 

Du behöver även betala en fondavgift till din fondmäklare, en avgift som minskar din avkastning ännu mer. Tyvärr kan du som privatperson inte handla med obligationer utan än fondmäklare, då det inte finns tillgängligt på börsen. Därför är det viktigt att välja rätt fondmäklare, med en så liten avgift som möjligt. 

Spiltan Räntefond Sverige har en av marknadens lägsta avgift på 0.1%.

Risker

Riskerna med räntefonder är begränsade, men det finns såklart risker precis som vid allt sparande på börsen. 

Riskerna för räntefonder varierar beroende på löptid. I korta räntefonder är riskerna i regler mindre, då det hinner hända färre oväntade händelser under tidsperioden. De långa räntefonder är generellt sett lite mer riskfyllda, men även där är risken förhållandevis låg. Det enda sättet att förlora hela din investering är om företaget skulle gå i konkurs.

De finns även en viss valutarisk i utländska värdepapper, då de påverkas av valutakursen. Din utländska fond kommer att minska i värde om valutakursen i det landet sjunker. Om valutakursen sjunker kraftigt kan värdet minska mer än vad räntan ger dig i avkastning, vilket gör att du faktiskt förlorar pengar trots att du får din förväntade ränta. 

I oroliga tider som dessa sjunker ofta värdet på obligationer, vilket resulterar i att värdet på räntefonder också sjunker. Därför är det viktigt att tänka långsiktigt och inte sälja dina fonder under tillfälliga nedgångar. 

Trots att räntefonder är en relativt riskfri sparform är det ändå viktigt att du planerar ditt sparande och funderar på hur villig du är att förlora hela din investering.

Öppna ett investeringssparkonto och kom igång idag

Om du känner att du är redo att börja låta dina pengar växa rekommenderar vi att du öppnar ett investeringssparkonto (ISK). Ett investeringssparkonto passar dig som vill placera dina pengar i aktier, fonder eller andra värdepapper utan att behöva krångla vid deklaration.

Med ett investeringssparkonto betalar du gärna en schablonskatt när det är dags att deklarera, vilket gör att du slipper krångla med att redovisa enskilda vinster och förluster.

Investeringssparkontot ger dig även en bra överblick över ditt sparande eftersom dina fonder och värdepapper ligger samlade på ett ställe. Vi rekommenderar att du använder dig av Avanza eller Nordnet, då de är både användarvänligt och prisvärda.

Anton Gustafsson-Consilium Online-Västkustinvesteraren

Anton Gustafsson

SKRIBENT & GRUNDARE AV SPARAPENGAR.SE

Anton har över +10 års erfarenhet av egenföretagande och har ett brinnande intresse för investeringar och privatekonomi. På fritiden driver Anton en av Sveriges största aktiebloggar, Västkustinvesteraren.se.