Att köpa samt investera i vindkraftverk

Många vill köpa vindkraft men vet inte hur man skall gå tillväga för att realisera sina planer. Kanske har du uppmärksammat den senaste tidens marknadsföring som uppmuntrar till att investera i vindkraft, vad som då många gånger åsyftas är möjligheten att köpa andelar i befintliga vindkraftparker. Något som inte delgivits samma mängd uppmärksamhet är möjligheten att köpa vindkraftverk, för ombesörjning av privat el-behov. Det tycker vi är lite synd eftersom vindkraft är en miljövänlig förnyelsebar energiform med mycket goda framtidsutsikter.

Få lägre elräkning med ett eget vindkraftverk

Vindkraftverk ett bra köp

Det ligger i tiden att köpa vindkraftverk. Vindkraft är en energikälla med enorm potential och stora framtida utvecklings möjligheter. Idag har omkring 80 av väldens länder valt att investera i vindkraft. Tillväxten är mycket god och den totala kapaciteten i världen väntas fördubblas varje 3-5års period, de närmaste decennierna. Samtidigt som det sker en globaltillväxt på nationellnivå, växer också den småskaliga vindkraften sig allt starkare.

I huvudsak finns det två typer av vindkraftverk på marknaden, horisontella och vertikala. Den horisontalt axeldrivna varianten dominerar i stort sett hela den kommersiella marknaden. Denna typ av vindkraftverk består av ett torn, med ett maskinhus i tornets topp samt en rotor med vanligen tre vingar som är knutna till gondolen. Tekniken bakom landbaserad vindkraft skiljer sig något från den ute till havs.

Fördelar med att köpa vindkraftverk

Den som köper vindkraftverk ges möjlighet att producera och leverera miljövänlig el-energi och denna produktion kommer inte utan ytterligare fördelar.

Genom egenproduktion kan du undvika kostsamma anslutningskostnader till det allmänna el-nätet.
Du kan tjäna pengar på att sälja överskott av producerad energi.
Vissa skattelättnader erbjuds för den som väljer att uppföra ett eget vindkraftverk.

För vem är vindkraftverk en lönsam investering

Förekomst av vind är en självklar förutsättning för att vindkraft skall komma att bli lönsamt. Vad som anses vara en tillräcklig mängd vind, beror inte bara på vindstyrka och den allmänna tillgången, utan även på strukturella förutsättningar så som exempelvis, hur stora investeringar man behöver göra för att komma igång med energiutvinning av detta slag samt vad man kan få betalt för den energi som vindkraftverket levererar.

Det innebär att det mycket väl kan vara lönsamt att köpa vindkraftverk också i områden med sämre vindtillgång, men förhållandet kan likväl vara det motsatta och det krävs betydande vindar för att investering i vindkraftverk skall komma att vara lönsamt. Som riktmärke brukar man räkna med att medelvinden åtminstone bör uppgå till 6,5-7 m/s, för att det skall anses vara lönt att investera i vindkraft i aktuellt område.